«

»

Семинар “Рецепция на античната драма на българска театрална сцена” (19 април, 2011)

На 19 април 2011 г. се състоя семинар, посветен на рецепцията на античната драма на българската театрална сцена.
Участници:
Доротея Табакова – модератор
Виолета Дечева
Искра Николова
Иван Добчев
Явор Гърдев
Дискусия
Снимки от театрални постановки на антични драми