«

»

Семинар “Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства” (24 април, 2012)

На 24 април 2012 г. бе проведен семинар на тема Рецепция на антични митологични сюжети в българските визуални изкуства”. Семинарът продължава поредицата дискусии в рамките на тригодишния междууниверситетски проект „Арион: документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България” (развиван с подкрепата на ФНИ към МОМН).

В дискусията взеха участие:

специалистът по антична култура Виолета Герджикова,
художникът Димитър Келбечев.

Модератор: Доротея Табакова

> Презентация на В. Герджикова [PDF]