Изследвания и критика

Търсене по:

Година: всички
Автори: всички
Произведения: всички

Брой записи: 183

2018 Античен театър/драма,
Елия Маринова, "Дописването" на Аристотеловата Поетика в ренесансовите коментари от XVI-XVII век
2018 Античен театър/драма,
Нонка Богомилова, Катарзисът в Поетика на Аристотел
2018 Античен театър/драма,
Николай Гочев, Аристотел за комедията и смешното
2018 Античен театър/драма,
Вирджиния Радева, Симбиозата на реторика и естетика в Поетика на Аристотел
2018 Античен театър/драма,
Пламен Антов, Комическо и карнавално, история и трагедия, или за една българска "употреба" на Аристотел
2017 Софокъл, Едип в Колон, Едип цар
Яница Радева, Някои наблюдения върху образа на Едип и поезията след 90-те години на XX век
2017 Античен театър/драма,
Богдана Паскалева, Владимир Маринов, Георги Гочев, Невена Панова, Христо Тодоров, Мит, фабула и сюжет. Дискусия за превода на Аристотеловата „Поетика“
2013 Есхил, Прикованият Прометей
Светла Черпокова, Преводачът Любен Каравелов - медиаторът, просветителят, манипулаторът (наблюдения върху рецепцията на Каравеловия превод на "Прикованият Прометей" от Есхил)
2013 Плавт, Сенека, Античен театър/драма, Войникът самохвалец, Гърне, Менехмовците, Едип
Йоана Сиракова, Преводите на римската драма в България между каноничното и комичното
2013 Антична тема/мит/мотив/образ, Вергилий, Евридика, епитафия, Одисей, Орфей, Еклоги
Йоана Сиракова, Употреби на античното в българската поезия: образи и форми
2013 Античен театър/драма,
Невена Панова, Античната драма в изследванията върху тракийската древност
2012 Софокъл, Античен театър/драма, Едип в Колон, Едип цар
Боян Манчев, Логика на политическото
2012 Антична тема/мит/мотив/образ,
Богдан Богданов, Разказ, време и реалност в старогръцката литература
2012 Античен театър/драма,
Ваня Добрева, За комедията: прочит върху "За поетическото изкуство"
2012 Есхил, Софокъл, Хоефори, Електра
Цветомира Колева, Какво е сънят? Сънят на Клитемнестра - три възможни интерпретации
2012 Античен театър/драма,
Камелия Спасова, Събитие и пример у Платон и Аристотел
2012 Овидий, Метаморфози
Йоана Сиракова, Българските преводи на „Метаморфози“ на Овидий. Промяна в образността и кохерентността на творбата в превод
2011 Античен театър/драма,
Виолета Герджикова, Жанр и действителност: Изократ за драмата
2011 Аристофан, Плавт, Античен театър/драма,
Вяра Калфина, Марта Ивайлова, Невена Панова , Преводна и критическа рецепция на античната комедия в България (Обзор на междинни резултати по проект "Арион")
2011 Аристофан, Античен театър/драма,
Александър Балабанов, Комедия. Из "Класичска литература"
2011 Аристофан,
Елина Боева-Димова, Жените в комедиите на Аристофан
2011 Софокъл, Едип цар
Антония Каракостова, Вековната история на "Едип цар" в България
2011 Софокъл, Едип цар
Ставри Карамфилов, Едип, моят сценичен и човешки пейзаж - един последен поглед отвъртре
2011 Софокъл, Едип цар
Искра Николова, "Игра на Едип" - равносметката на един живот в театъра и извън него. В памет на Крикор Азарян (1934-2009)
2011 Античен театър/драма,
Белослава Димитрова, Вера Шидерова, Виолета Копринова, Ивелина Казакова, Европейски пътеводител към българската археология и театър
2010 Софокъл, Едип цар
Клео Протохристова, Българските маршрути на Едип
2010 Аристофан, Античен театър/драма, Жените в народното събрание
Симона Стоянова, "Жените в Народното събрание" - съвременна постановка и хипотетичен оригинал
2010 Омир, Антична тема/мит/мотив/образ, Илиада, Ахил, Едип
Клео Протохристова, За междутекстовия анализ и историческата поетика
2010 Аристофан, Жените в народното събрание
Доротея Табакова, "Жените в Народното събрание" на Мариус Куркински: реабилитиране на политическия театър
2009 Еврипид, Медея
Клео Протохристова, Българската Медея - текстове, спектакли, политика и реклама
2009 Еврипид, Медея
Искра Николова, Медея - "добре приета чужденка": странствания, интерпретации и превъплъщания
2009 Еврипид, Медея
Диана Добрева, За липсата като основа на трагедията
2009 Еврипид, Медея
Антония Каракостова, Опит да се впише наново в историята на Народния театър "Иван Вазов" постановката на Н.О.Масалитинов от 1929 - "Медея" от Еврипид (Предварителни думи към ново изследване)
2009 Еврипид, Медея
Елена Камбурова, И Медея би ли била друга сега?
2009 Еврипид, Медея
Светослав Овчаров, Възстановителна репетиция
2009 Еврипид, Медея
Надежда Сейкова, Моите срещи с Медея
2009 Еврипид, Медея
Дора Левтерова, Енигмата Медея - поглед през психологията
2009 Еврипид, Медея
Зоя Капон, Функция и внушение на хора в дипломната постановка на "Медея" от Еврипид в Учебен театър при ПУ "Паисий Хилендарски"
2009 Еврипид,
Стефка Пискулийска, Хепънингът срещу Музея. Античното говорене и говоренето за античното
2009 Еврипид, Елена
Иван Маразов, Хубавата Елена между Троя и Тракия
2009 Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, Омир, Античен театър/драма, Антична тема/мит/мотив/образ, Аристотел, Платон
Невена Панова, (Без)опасната антична литература. Преводна рецепция на старогръцката литература в България (1944–1989)
2007 Античен театър/драма,
Богдан Богданов, Литературата на елинизма
2007 Еврипид, Медея
Доротея Табакова, Médée d’Euripide sur les scènes bulgares
2006 Есхил, Софокъл, Еврипид, Прикованият Прометей, Антигона, Медея
Богдан Богданов, От Омир до Еврипид
2006 Античен театър/драма,
Богдан Богданов, Мит и литература (1). Проблеми на типологията и поетиката на старогръцката литература до епохата на елинизма
2006 Софокъл, Филоктет
Виолета Дечева, Хайнер Мюлер и Димитър Гочев на чаша уиски
2005 Античен театър/драма,
Богдан Богданов, Фройдовата психоанализа, атическата трагедия и европейската култура
2005 Софокъл, Едип цар
Георги Гочев, Прологът на "Едип цар" в преводите на Гео Милев и Александър Ничев
2005 Софокъл, Едип цар
Клео Протохристова, The Bulgarian Oedipus
2004 Античен театър/драма,
Николай Гочев, Poiesis, класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература
2004 Софокъл, Еврипид,
Доротея Табакова, Les traductions de Sophocle et d’Euripide en langue bulgare: stratégies stylistiques et métriques
2003 Антична тема/мит/мотив/образ, Едип
Боян Манчев, Модерност и антимодерност. Българският националекзотизъм
2003 Античен театър/драма,
Ваня Лозанова-Станчева, Терей или драматургичният топос на метаморфозата
2002 Еврипид, Медея
Любен Гройс, Вечно живият театър. Избрано
2002 Античен театър/драма,
Мирослава Кортенска, Историята на театъра в първо лице. 20 години след смъртта на Любен Гройс
2002 Еврипид,
Доротея Табакова, Еврипид
2002 Софокъл,
Доротея Табакова, Софокъл
2002 Есхил,
Огнян Радев, Есхил
2002 Софокъл, Антична тема/мит/мотив/образ, Едипов комплекс
Иван Драгоев, Мит и идентичност или защо Едип няма комплекс
2002 Софокъл, Едип цар
Орлин Стефанов, Едип тиранинът от Софокъл: Неразгаданите значения на една велика трагедия
2001 Софокъл, Едип цар
Богдан Богданов, Психоанализата на Фройд, "Едип цар" на Софокъл и атическата трагедия
2001 Антична тема/мит/мотив/образ, Едип, Едипов комплекс
Златомир Златанов, Българският Едип
2000 Софокъл, Антигона
Ася Паскалева, Лакановата интерпретация на “Антигона”
2000 Еврипид, Иполит
Клео Протохристова, За огледалото, поднесено от времето
2000 Софокъл, Антигона
Доротея Табакова, Антигона в България - нови прочити
2000 Античен театър/драма,
Искра Николова, Отношения автор-текст-публика в "Просешка опера" на Джон Грей
1999 Плавт, Призракът
Виолета Герджикова, Призракът на Плавт на български, или Dorothea vortit barbare
1999 Плавт, Епидик
Антон Даскалов, Съответствие между комедията на Плавт „Епидик” и вълшебната приказка, анализирана по метода на Проп
1999 Софокъл, Антигона
Орлин Стефанов, Антигона от Софокъл 25 века по-късно: Нов прочит
1999 Аристофан, Птиците
Ваня Лозанова, Topos apragmon. Към идентификацията на комедийното пространство на Аристофановата комедия "Птиците"
1998 Софокъл, Антигона
Николай Гочев, Образцовата трагедия (“Антигона” на Софокъл)
1998 Софокъл, Антигона
Н. Иванов, “Антигона” на Софокъл (конфликт, образи, идеи, проблеми)
1997 Аристофан, Птиците
Ваня Лозанова-Станчева, Аристофановата комедия "Птиците": ορφικα и πολιτικα
1995 Аристофан,
Румен Горанов, “Последната нощ на Сократ” – една малка библия на човешката екзистенция
1995 Софокъл, Едип цар
Орлин Стефанов, „Едип Тиранинът“ от Софокъл: Митът и трагедията: Нов прочит
1994 Есхил, Прикованият Прометей
Красимира Кацарска, “Прикованият Прометей” – похватите на Есхил при написването на трагедията
1994 Софокъл, Антигона
Д.Крушева, К.Станчева, Съдба и щастие в трагедията ”Антигона”
1994 Античен театър/драма,
Александър Фол, Обред и драма
1993 Софокъл, Антигона
К. Сирлещов, Проблемът за дълга в трагедията “Антигона”
1991 Еврипид, Медея
Аксиния Михайлова, От Медея до Дон Жуан – френска енциклопедия на литературните митове
1991 Софокъл, Антигона
Елиана Райчева, Трансмотивация на конфликта Креон – Антигона във френската литература
1991 Античен театър/драма,
Владислав Тодоров, Трагедията като “свят” и като “живот”
1990 Софокъл, Антигона
Красимира Кацарска, Проблемът за дълга в трагедията “Антигона” от Софокъл
1990 Есхил, Софокъл,
Е. Кръстев, Свеобразие и специфика в творчеството на Омир, Есхил, Софокъл – трактовки на трагичното
1990 Еврипид, Орест
Превод от испански, Франсиско Муньос Рамирес: “Процесът на Орест” – пътуване посредством паметта
1990 Софокъл, Еврипид, Медея, Молителките, Троянки, Хекаба
Ингеборг Братоева, Монолози от антични гръцки трагедии. Кипър, Театрален институт Никозия - “Манолис”
1989 Античен театър/драма,
П. Филев, Драматичното изкуство в минало и сегашно време. Под егидата на Мелпомена и Талия
1989 Еврипид, Вакханки
Александър Фол, Тракия и Македония през VI – IV в. пр. н. е. Еврипидовите Вакханки
1988 Античен театър/драма,
Превод от английски Валентин Петрусенко, Танцът в древногръцкия театър / Жермен Прюдомо
1988 Антична тема/мит/мотив/образ, Прометей
Миглена Николчина , Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм
1987 Софокъл, Антигона
Светлана Райчева, Истинско извисяване
1984 Античен театър/драма,
Богдан Богданов , Старогръцката литература и нашите съвременни проблеми
1984 Еврипид, Аристофан, Медея, Лизистрата
Красимира Русинова, Театронът в Пловдив – антична сцена или... още един легендарен театър
1984 Античен театър/драма,
Ваня Лозанова-Станчева, Евполисовата комедия „Бапти” и някои религиозни аспекти на политиката на Алкивиад
1983 Еврипид, Троянки
Александър Йорданов, Бележки по белите полета: Еврипид “Троянки”
1983 Еврипид, Електра, Медея
Димитър Канушев, Из художествения свят на Маргарита Дупаринова
1982 Еврипид, Медея
Светла Бинева, Театърът под открито небе
1982 Еврипид, Медея
Никола Вандов, “С това сърце от обич полудяло...”
1978 Есхил, Прикованият Прометей
Димитър Иванов, Прометей ревизиран
1978 Античен театър/драма,
Александър Ничев, Античната комедия
1977 Еврипид, Медея
Евгения Иванова, В кратера на вулкана
1977 Античен театър/драма,
Александър Ничев, Античната трагедия
1976 Есхил, Прикованият Прометей
Елена Тончева, Оперното творчество между двата конгреса
1975 Еврипид,
Богдан Богданов, Двучастните трагедии на Еврипид и въпросът за описанието на мирогледната проблематика на атическата трагедия
1975 Есхил, Еврипид, Агамемнон, Електра, Медея
Николай Правдев, Древноелинският свят на Елен Верги
1974 Античен театър/драма,
Богдан Богданов, Аристотеловата "Поетика", трагедията и някои съвременни проблеми
1974 Еврипид, Хекаба
Богдан Богданов, Сюжетна система, двойно действие и художествено единство в трагедията “Хекуба” на Еврипид
1974 Еврипид, Електра
Ана Иванова, С поглед към великото наследство
1973 Софокъл, Еврипид,
Боян Болгар, Епоха на театър
1973 Есхил,
Словото на Есхил
1973 Есхил, Софокъл,
Любомир Тенев, Откритата и скритата интеграция на изкуствата
1971 Античен театър/драма,
Богдан Богданов, Оригинален труд по теория на античната литература
1971 Античен театър/драма,
Богдан Богданов, Оригинална теза за смисъла на трагическия катарзис у Аристотел
1971 Еврипид, Медея
Богдан Богданов, "Медея" на Еврипид и реализмът на човешкото чувство
1970 Античен театър/драма,
Александър Ничев, Загадката на трагическия катарзис у Аристотел
1968 Есхил, Прикованият Прометей
Богдан Богданов, "Прикованият Прометей" на Есхил и символът Прометей
1968 Софокъл, Антигона
Богдан Богданов, Естествената мярка на Софокловата "Антигона"
1968 Софокъл, Антигона
Кирил Недев, Видения от древногръцкия театър, Софокъл - Антигона
1966 Софокъл, Едип цар
Кирил Недев, Видения от древногръцкия театър. Софокъл – Едип цар. Древногръцкият актьор
1965 Еврипид,
Богдан Богданов, Криза на класическото съзнание в трагедията на Еврипид
1965 Еврипид, Електра
Чавдар Гешев, Балканският филмов фестивал
1965 Еврипид, Електра
Николай Маринов, Знаменателно културно събитие
1965 Еврипид, Електра
Яко Молхов, Началото е успешно
1965 Еврипид, Електра
Людмила Погожева, Под балканските звезди
1965 Еврипид, Медея
Т. Теодосиев, Напрегнато съревнование
1965 Античен театър/драма,
Сценично тълкуване на античната драма / Леон Кукулас
1964 Софокъл, Антигона
Л. Атанасова, Разговор за “Антигона 43”
1964 Софокъл, Антигона
Боян Икономов, Антигона 43
1964 Софокъл, Едип цар
Хр. Станишев, Музикален конкурс Дж. Енеску
1963 Аристофан, Облаци
Александър Ничев, Един нов превод на Аристофанова комедия
1959 Еврипид, Медея
Руска Гандева, За прогресивната идейност на Еврипидовата "Медея"
1959 Аристофан,
Георги Михайлов, Аристофан и неговите комедии
1959 Аристофан,
Владимир Кутиков, Аристофан и международноправният живот на Елада
1959 Аристофан, Античен театър/драма,
Руска Гандева , Аристофан за комедията и трагедията
1959 Аристофан,
Макарий Порталски , Комедиите на Аристофан против войната
1959 Аристофан,
Александър Милев, Комически похвати у Аристофан
1959 Аристофан, Ахарняни
Никола Станев , Драматургически похвати в комедията Ахарняни
1959 Аристофан,
Велизар Велков, Тракия в светлината на Аристофановите комедии
1959 Аристофан,
Тодор Сарафов , Интересът към Аристофан през вековете и у нас
1956 Софокъл,
Александър Ничев, Софокъл и ние
1955 Софокъл,
Георги Михайлов, Софокъл, неговото време и неговата публика
1955 Софокъл, Антигона
Руска Гандева, Трагическите образи в "Антигона"
1955 Софокъл, Антигона
Тодор Сарафов, "Антигона" след Софокъл
1955 Аристофан,
Георги Михайлов, Аристофан и неговите комедии
1955 Аристофан, Лизистрата
Георги Михайлов, Елинската драма и ние. "Лизистрата"
1948 Софокъл, Античен театър/драма, Едип цар
Основните принципи на морала
1943 Есхил, Софокъл, Еврипид,
Руска Гандева, Трагичното у Есхил, Софокъл и Еврипид
1943 Есхил,
Руска Гандева, Нравствената сила в Есхиловата трагедия
1941 Есхил,
Константин Арнаудов, За емпиризма и общия характер на философията
1941 Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан,
Христо М. Данов, Сведения за българските земи у атинските поети от V в. пр. Хр.
1940 Античен театър/драма,
Жана Николова, Гръцката древност в светоусещането на немеца
1940 Античен театър/драма,
Жана Николова, Гръцката древност в светоусещането на немеца (между класицизъм и романтизъм)
1939 Сенека,
М. Минков, Влиянието на античната литература върху Шекспир и неговите предшественици
1936 Софокъл, Едип цар
Д. Б. Райнов, Свободата и гордостта в театъра
1934 Софокъл, Едип цар
Цв. Минков, Фридрих Шилер
1934 Еврипид, Медея
Желязко Николов, Язон и Медея
1934 Античен театър/драма,
Кирил Недев, Театър и театрални представления в древна Гърция, V и IV в.пр.Хр.
1934 Античен театър/драма,
Крум Димитров, Кирил Недев – “Театър и театрални представления в древна Гърция”
1934 Античен театър/драма,
Превод от немски И. А., Античната трагедия. Пътят на операта / Егон Велес
1934 Софокъл, Аристофан,
Насока на съвременната драма и формите на театъра / Н. Маца
1933 Античен театър/драма,
Г. Спиров, Драма и театър ІІ
1932 Античен театър/драма,
Гр. Тричков, Гръцко – римска сценография /Антон Джулио Брагалия
1931 Есхил, Античен театър/драма,
Трагедията и цялата истина
1931 Аристофан, Лизистрата
Аристофан в Америка
1930 Античен театър/драма,
Г. Спиров, Жената в гръцката трагедия
1930 Еврипид, Електра
Сирак Скитник, Електра
1929 Софокъл, Едип цар
Борис Седов, Великият трагик
1929 Античен театър/драма,
Милко Ралчев, Италианската лирическа драма
1928 Еврипид, Медея
Сирак Скитник, Медея
1927 Античен театър/драма,
Вяра Бояджиева, Драма, актьор и декор
1927 Есхил, Софокъл, Еврипид, Медея
Роза Попова, Нора преди 30 години в България
1925 Еврипид, Медея
П. Ярцев, Медея
1924 Есхил, Софокъл, Еврипид, Античен театър/драма,
Емануил Попдимитров, Идеята за съдбата в античната трагедия и в съвременната драма
1923 Есхил, Агамемнон, Евмениди, Хоефори
Емануил Попдимитров, Театър и драма
1923 Софокъл, Едип цар
Крум Наумов, Новият Едип
1923 Античен театър/драма,
Вера Пушкарова, Мелодрама
1921 Софокъл, Еврипид, Античен театър/драма,
Криза в драмата / Моховой
1919 Плавт,
Димитър Дечев, Актово дѣление на Плавтовата комедия
1919 Античен театър/драма,
История на музиката. Илюстрация
1911 Есхил, Прикованият Прометей
Н. Василев, Есхил и “Прикованият Прометей”
1903 Античен театър/драма,
Ст. Коледаров, История и значение на театъра – древногръцкият
1903 Античен театър/драма,
Лудостта в драмата. Историята и значението на театъра
1891 Софокъл, Едип цар
Михаил Драгоманов, Славянски преправки на Едиповата история