Преводи

Търсене по:

Година: всички
Автори: всички
Произведения: всички

Брой записи: 318

2020 Софокъл, Антигона
Антигона, Стоян Терзийски
2019 Еврипид, Медея
Медея, Георги Гочев, Петя Хайнрих
2017 Софокъл, Едип цар
Из "Едип тиран" (парод: ст. 151-215), Георги Гочев
2017 Аристофан,
Комедии, Александър Ничев
2015 Софокъл, Антигона
Антигона, Кирил Мерджански
2014 Софокъл, Антигона
Антигона, Николай Гочев
2013 Софокъл,
Трагедии, Александър Ничев
2012 Еврипид, Алкестида
Алкестида, Тамара Петринска
2012 Еврипид, Медея
Медея, Доротея Табакова
2012 Еврипид, Андромаха
Андромаха, Тамара Петринска
2012 Еврипид, Ион
Ион, Тамара Петринска
2012 Еврипид, Вакханки
Вакханки, Доротея Табакова
2012 Еврипид, Ифигения в Авлида
Ифигения в Авлида, Доротея Табакова
2011 Еврипид, Андромаха
Андромаха (1-536), Тамара Петринска
2008 Еврипид, Иполит
Хиполит, Тамара Кръстева
2008 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида, Доротея Табакова
2008 Еврипид, Елена
Елена, Доротея Табакова
2008 Еврипид, Орест
Орест, Тамара Кръстева
2008 Еврипид, Циклоп
Циклоп, Доротея Табакова
2008
Еврипид. Избрани трагедии. Хиполит.Ифигения в Таврида,Елена,Орест,Циклоп, Доротеа Табакова, Тамара Кръстева
2008
Еврипид. Избрани трагедии. Хиполит.Ифигения в Таврида,Елена,Орест,Циклоп, Доротеа Табакова, Тамара Кръстева
2002 Еврипид,
Електра, Александър Ничев
1999 Плавт, Псевдол
Псевдол, Сирма Печовска
1999 Теренций, Самонаказващият се
Самонаказващият се, Мария Тотоманова
1998 Софокъл, Антигона
Антигона, Николай Гочев
1998 Софокъл, Антигона
Антигона, Н. Гочев; К. Мерджански
1995 Плавт, Призракът
Призракът, Доротея Табакова
1995 Еврипид, Рез
Рес, Стефан Гечев
1994 Софокъл, Антигона
Антигона, Александър Ничев
1993 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Александър Ничев
1993 Софокъл, Антигона
Антигона, Вл. Левчев
1988 Теренций, Братята
Братята, Александър Ничев
1988 Сенека, Едип
Едип, Александър Ничев
1988 Плавт, Войникът самохвалец
Войникът самохвалец, Александър Ничев
1988 Плавт, Менехмовците
Менехмовците, Александър Ничев
1985 Аристофан, Жабите
Жабите, Александър Ничев
1985 Аристофан, Жените в народното събрание
Жените в Народното събрание, Александър Ничев
1985 Аристофан, Лизистрата
Лизистрата, Александър Ничев
1985 Аристофан, Мирът
Мира, Александър Ничев
1985 Аристофан, Конниците
Конниците, Александър Ничев
1985 Аристофан, Осите
Осите, Александър Ничев
1985 Аристофан, Птиците
Птиците, Александър Ничев
1985 Аристофан, Облаци
Облаците, Александър Ничев
1985 Аристофан, Богатството
Плутос, Александър Ничев
1985 Аристофан, Ахарняни
Ахарнците, Александър Ничев
1985 Аристофан, Жените в народното събрание
Женският празник, Александър Ничев
1985 Теренций, Братята
Братята, Александър Ничев
1985 Аристофан, Жените на празника на Тесмофориите
Женският празник, Александър Ничев
1985 Плавт, Войникът самохвалец
Войникът самохвалец, Александър Ничев
1983 Еврипид, Троянки
Троянки, Георги Михайлов
1982 Софокъл,
Христоматия по литература за 9. клас на ЕСПУ, Богдан Богданов (съставител)
1982 Есхил, Молителките
Молителките, Александър Ничев
1982 Есхил, Перси
Персите, Александър Ничев
1982 Есхил, Седемте срещу Тива
Седемте срещу Тива, Александър Ничев
1982 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1982 Есхил, Агамемнон
Агамемнон, Александър Ничев
1982 Есхил, Хоефори
Хоефорите, Александър Ничев
1982 Есхил, Евмениди
Евменидите, Александър Ничев
1982 Софокъл, Антигона
Антигона, Александър Ничев
1982 Софокъл, Аякс
Аякс, Александър Ничев
1982 Софокъл, Едип в Колон
Едип в Колон, Александър Ничев
1982 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Александър Ничев
1982 Софокъл, Трахинянки
Трахинянки, Александър Ничев
1982 Софокъл, Електра
Електра, Александър Ничев
1982 Софокъл, Филоктет
Филоктет, Александър Ничев
1981 Еврипид, Рез
Рез, Димитър Бояджиев
1978 Аристофан, Жените в народното събрание
Жените в Народното събрание, Александър Ничев
1978 Аристофан, Мирът
Мира, Александър Ничев
1978 Плавт, Войникът самохвалец
Войникът самохвалец, Александър Ничев
1978 Аристофан, Богатството
Плутос, Александър Ничев
1978 Плавт, Гърне
Гърнето, Александър Ничев
1978 Теренций, Братята
Братята, Александър Ничев
1978 Плавт, Менехмовците
Менехмовците, Александър Ничев
1977 Софокъл, Електра
Електра, Александър Ничев
1977 Сенека, Едип
Едип, Александър Ничев
1977 Есхил, Агамемнон
Агамемнон, Александър Ничев
1977 Есхил, Хоефори
Хоефорите, Александър Ничев
1977 Есхил, Евмениди
Евменидите, Александър Ничев
1977 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Александър Ничев
1977 Софокъл, Електра
Електра, Александър Ничев
1977 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1977 Еврипид, Вакханки
Вакханки, Александър Ничев
1977 Еврипид, Електра
Електра, Александър Ничев
1976 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Александър Ничев
1975 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1975 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1974 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1973 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1973 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, ???
1972 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1971 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1971 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1970 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1969 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей, Ал. Балабанов (Ал. Ничев ???)
1969 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Александър Ничев
1969 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1968 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Александър Ничев
1968 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1967 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Александър Ничев
1967 Есхил, Молителките
Молителките, Александър Ничев
1967 Есхил, Перси
Персите, Александър Ничев
1967 Есхил, Седемте срещу Тива
Седемте срещу Тива, Александър Ничев
1967 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1967 Есхил, Агамемнон
Агамемнон, Александър Ничев
1967 Есхил, Хоефори
Хоефорите, Александър Ничев
1967 Есхил, Евмениди
Евменидите, Александър Ничев
1967
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1967 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1966 Плавт, Менехмовците
Менехмовците, Александър Ничев
1966 Плавт, Гърне
Гърнето, Александър Ничев
1966 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1965 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1964 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Арександър Ничев
1964 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1963 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Александър Ничев
1962 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Александър Ничев
1959 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Александър Ничев
1956 Софокъл, Антигона
Антигона, Александър Ничев
1956 Софокъл, Аякс
Аякс, Александър Ничев
1956 Софокъл, Едип в Колон
Едип в Колон, Александър Ничев
1956 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Александър Ничев
1956 Софокъл, Трахинянки
Трахинянки, Александър Ничев
1956 Софокъл, Филоктет
Филоктет, Александър Ничев
1954 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър. Балабанов (???)
1949 Софокъл, Антигона
Антигона. Трагедия, Александър Ничев
1947 Аристофан, Облаци
Облаци, Веселин Бешевлиев
1947 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър. Балабанов
1947 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Г. Жечев
1947 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Гео Милев
1947 Софокъл, Едип цар
Цар Едип, В. Бешевлиев
1947 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Г. Жечев
1947 Есхил, Прикованият Прометей
Окованият Прометей, Вес. Бешевлиев
1946 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей, Александър Балабанов
1946 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Г. Жечев
1946 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Николай Вранчев
1946 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Ал. Балабанов
1946 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, С. Жечев
1946 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Николай Вранчев
1946 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Димитър Симидов
1946 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, Александър Ничев
1946 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов/ нов, втори превод правен 28г по поръчка на Народния театър/
1946 Еврипид, Медея
Медея, В. Бешевлиев
1946 Софокъл,
Едип цар, Г.Жечев
1946 Софокъл,
Едип, Г.Жечев
1945 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър Балабанов
1945 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, Андрей Андреев
1945 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов
1942 Есхил, Прикованият Прометей
Окованият Прометей. Трагедия, Витя Димитрова
1942 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1942 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов
1941 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър Балабанов
1941 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Андрей Андреев
1941 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Витя Димитрова
1941 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, Андрей Андреев
1941 Софокъл, Антигона
Антигона, Витя Димитрова
1941 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, А. Андреев
1940 Аристофан, Жените в народното събрание
Жените в парламента, Димитър Симидов
1940 Аристофан, Жените в народното събрание
Жените в парламента, Димитър Симидов
1940 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър Балабанов
1940 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Г. Жечев
1940 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Андрей Андреев
1940 Есхил, Хоефори
Орест. Трагедия, Ал. Балабанов
1940 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1940 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, Гео Милев
1940 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, С. Жечев
1940 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, Андрей Андреев
1940 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Д. Ангелов
1940 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Г. Жечев
1940 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, А. Андреев
1940 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида. Трагедия, Д. Симидов
1940 Еврипид, Орест
Орест. Трагедия, Ал. Балабанов
1939 Аристофан, Облаци
Облаци, Александър Балабанов
1939 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър Балабанов
1939 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей, Андрей Андреев
1939 Есхил, Евмениди
Евмениди, Ал. Балабанов
1939 Есхил, Агамемнон
Агамемнон, Ал. Балабанов
1939 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1939 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, Андрей Андреев
1939 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Николай Вранчев
1939 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов
1939 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Д. Симидов
1939 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, А. Андреев
1939 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Райна Ценова
1938 Аристофан, Облаци
Облаци, С. Игнатов ???
1938 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Г. Жечев
1938 Есхил, Прикованият Прометей
Окованият Прометей, Витя Димитрова
1938 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей, Панайот К. Чинков
1938 Софокъл, Едип цар
Едип цар. Трагедия, С. Жечев
1938 Софокъл, Едип цар
Едип цар, П. Чинков
1938 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Витя Димитрова
1938 Софокъл, Антигона
Антигона, Витя Димитрова
1938 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Г. Жечев
1938 Еврипид, Медея
Медея, Панайот К. Чинков
1938 Плавт, Амфитрион
Амфитрион. II действие. Явление I, Г. Цанкова
1937 Аристофан, Облаци
Облаци, Александър Балабанов
1937 Аристофан, Жените в народното събрание
Женско народно събрание, Александър Балабанов
1937 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Г. Жечев
1937 Есхил, Хоефори
Орест. Трагедия, Ал. Балабанов
1937 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1937 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Г. Жечев
1937 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Г. Жечев
1937 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Д. Симидов
1937 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида. Трагедия, Ал. Балабанов
1934 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър Балабанов
1934 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър Балабанов
1932 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1932 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов
1931 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия, Александър Балабанов
1929 Аристофан, Жените в народното събрание
Женско народно събрание, Александър Балабанов
1929 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида. Трагедия, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1929 Еврипид, Медея
Еврипид. Медея, Ал. Балабанов
1928 Аристофан, Облаци
Облаци , Георги Бакалов
1928 Плавт, Гърне
Гърне, Димитър Дечев
1927 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1927 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Ал. Балабанов
1926 Софокъл, Антигона
Антигона, П. П. Славейков
1925 Аристофан, Облаци
Облаци, Н.Соколов [Георги Бакалов]
1925 Аристофан, Облаци
Облаци, Александър Балабанов
1925 Аристофан, Жените в народното събрание
Женска управия, Александър Балабанов
1925 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1925
Евмениди, Ал.Балабанов
1925 Есхил, Евмениди
Евмениди, Ал. Балабанов
1925 Есхил, Хоефори
Орест. Трагедия, Ал. Балабанов
1925 Есхил, Агамемнон
Агамемнон, Ал. Балабанов
1925 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1925 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Гео Милев
1925 Софокъл, Антигона
Антигона, П. П. Славейков
1925 Еврипид, Медея
Медея. Драма, Георги Бакалов
1925 Еврипид, Орест
Орест. Трагедия, Ал. Балабанов
1924 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1921 Есхил, Агамемнон
Агамемнон, Ал. Балабанов
1921 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1921 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов
1921 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида. Трагедия, Ал. Балабанов
1921 Еврипид,
Медея, Алексанър Балабанов
1920 Есхил, Прикованият Прометей
Приковани Прометей. Трагедия, ???
1920 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия, Ив. Лесичков ???
1919 Аристофан, Жените в народното събрание
Женска управия, Александър Балабанов
1919 Аристофан, Ахарняни
Ахарняни или война и мир, Александър Балабанов
1919 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия , Александър Балабанов
1919 Плавт, Гърне
Гърне, Димитър Дечев
1919 Есхил, Евмениди
Евмениди, Ал. Балабанов
1919 Есхил, Хоефори
Орест. Трагедия, Ал. Балабанов
1919 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1919 Софокъл, Електра
Електра, Ал. Балабанов
1919 Еврипид, Вакханки
Вакханки. Трагедия, Гаврил Кацаров
1918 Аристофан, Облаци
Облаци, Н.Соколов [Георги Бакалов]
1918 Аристофан, Облаци
Облаци, Александър Балабанов
1918 Аристофан, Ахарняни
Ахарняни или Война и мир, Александър Балабанов
1918 Софокъл, Антигона
Антигона, П. П. Славейков
1918 Еврипид, Медея
Медея. Драма, Георги Бакалов
1918 Еврипид, Ифигения в Авлида
Ифигения в Авлида. Трагедия, Асен Младенов
1917 Аристофан, Облаци
Облаци, Александър Балабанов
1917 Аристофан, Жабите
Жаби, Иван Шишков
1917 Аристофан, Жените в народното събрание
Женска управия, Александър Балабанов
1917 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия , Александър Балабанов
1917 Есхил, Перси
Перси. Трагедия, отец Ив. Шишков
1917 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1917 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов
1917 Аристофан, Жабите
Жаби, Александър Балабанов
1916 Есхил, Перси
Перси, Николай Вранчев
1916 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия, Ал. Балабанов
1916 Есхил, Перси
Перси, Отец Иван Шишков
1915 Аристофан, Облаци
Облаци. Комедия, Александър Балабанов
1915 Аристофан, Облаци
Облаци, Александър Балабанов
1915 Аристофан, Облаци
Облаци, Радослав Г. Леваков
1915 Плавт, Гърне
Гърне, Ал. Пиронков
1914 Аристофан, Облаци
Облаци, Н.Соколов [Георги Бакалов]
1914 Аристофан, Ахарняни
Ахарняни или Война и мир, Александър Балабанов
1914 Аристофан, Жените в народното събрание
Женска управия, Александър Балабанов
1914 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1914 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия от Есхила., П. Желев
1914 Есхил, Евмениди
Евмениди, Ал. Балабанов
1914 Есхил, Хоефори
Орест, Ал. Балабанов
1914 Есхил, Агамемнон
Агамемнон, Ал. Балабанов
1914 Софокъл, Едип цар
Едип цар , Ал. Балабанов
1914 Софокъл, Антигона
Антигона, П. П. Славейков
1914 Софокъл, Едип в Колон
Едип в Колона, Ал. Бобошевски
1914 Софокъл, Електра
Електра, Ал. Балабанов
1914 Еврипид, Медея
Медея. Трагедия., Ал. Балабанов
1914 Еврипид, Ифигения в Авлида
Ифигения в Авлида, Асен Младенов
1914 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида. Трагедия, Асен Младенов
1914 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида, П. Желев
1914 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида. Трагедия, Ал. Балабанов
1914 Еврипид, Орест
Орест. Трагедия, Ал. Балабанов
1914 Еврипид, Алкестида
Алкестида. Драма, Н. Соколов [Г. Бакалов]
1914 Еврипид, Ион
Йон, Радослав Г. Леваков
1913 Еврипид, Вакханки
Вакханки, Георги С. Шопов
1912 Еврипид, Медея
Медея. Драма., Н. Соколов [Георги Бакалов]
1911 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия , Александър Балабанов
1911 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей, Бойчо Липовски
1911 Софокъл, Едип цар
Едип цар, Ал. Балабанов
1911 Софокъл, Антигона
Антигона, П. П. Славейков
1907 Еврипид, Циклоп
Циклоп. Сат.драма в 2 действия (предн. за юноши и възрастни), Н. Лазаров
1907 Плавт, Трите гроша
"Монолог из действие второ (поява 1) на комедията Frinummus (sic!) от Т. М. Плавта", Н.
1905 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. , Александър Балабанов
1903 Еврипид, Вакханки
Вакханки. Трагедия, Гаврил Кацаров
1902 Есхил, Прикованият Прометей
Прикованият Прометей. Трагедия., В. Алексеев
1902 Еврипид, Ифигения в Таврида
Ифигения в Таврида, Л. Попов
1894 Софокъл, Антигона
Антигона, П. П. Славейков
1893 Софокъл, Антигона
Антигона, П. П. Славейков
1859 Софокъл, Антигона
Антигона, Йордан Константинов - Джинот
1000 Софокъл, Едип цар
Христоматия по литература за 9. клас, Е.Зашев, И.Илиев, Св.Черпокова, Д.Николова, В.Тонева, В.Симеонова, К.Динева
1000 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1000 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия. , Александър Балабанов
1000 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1000 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1000 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1000 Есхил, Прикованият Прометей
Прометей. Трагедия., Александър Балабанов
1000 Софокъл, Аякс
Еант, Д. Душанов